• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

 

Име: Жилищна кооперация, гр.Враца, ул."Софроний Врачански" №9
Адрес: гр.Враца, ул."Софроний Врачански" №9 /на гърба дома на науката и техниката (ДНТ)/
Описание: Жилищна сграда "ДНТ- гр.Враца" включва 7 апартамента, 2 магазина, 1 офис и 1 фитнес.

 

№ по ред Наименование на площта Чиста площ /м2/ Мазе
2/
Общи части /м2/ Сума площ /м2/ Земя
2/
Статут Разгледай
1 Апартамент 1 89,00 4,72 6,90 100,62   продаден  
2 Апартамент 2 83,00 3,64 4,60 91,24   продаден  
3 Апартамент 3 89,00 5,42 6,90 101,32   продаден  
4 Апартамент 4 60,00 6,16 4,60 70,76   продаден  
5 Апартамент 5 89,00 3,58 17,26 109,84   СНЦ ДНТ  
6 Апартамент 6 60,00 6,16   66,16   СНЦ ДНТ  
7 Апартамент 7 107,00 6,42 11,50 124,92   продаден  
8 Магазин 1 57,74     57,74   продаден  
9 Магазин 2 67,28     67,28   продаден  
10 Офис 31,62     31,62   продаден  
11 Фитнес 58,50     58,50   продаден