• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Строителни обекти 2013г.

Списък на обектите

Възложител

Галерия

„Разширение на цех за преработка на пилешки продукти” гр.Враца „Дани 1” ООД, гр. Враца  разгледай
„Център за настаняване от семеен тип в УПИ ХХІІІ, кв.76 – гр.Враца Община Враца  разгледай
„Център за настаняване от семеен тип в УПИ І, кв.17 – Мездра” Община Мездра  разгледай
„Изграждане на тематично-развлекателен парк „Леденика” Община Враца  разгледай