• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Строителни обекти 2005г.

Списък на обектите

Възложител

Галерия

Двуетажна жилижна сграда с магазини на Росица Йончева” - гр. Враца

Росица Йончева Гр. Враца, Ж.к. Дъбника № 29

 

Жилищна сграда на река Лева - гр. Враца

Красимир Петров С. Бели Извор, Община Враца, ул. „Хр. Ботев № 30

 

„Изграждзане на покрит плувен басейн при ПОК Леденика” – гр. Враца

АЕЦ – гр- Козлодуй, инж. Ат. Койчев

 

„Модна агенция Мираж”- гр. Враца

„Мираж и Ко” – ООД - гр- Враца, ул.”Кл. Охридски№ 1”, инж.Митко Димитров – Управител

 

„Транжорна за преработка на бяло месо на ЕТ” Дани ”- гр. Враца

„ЕТ Дани –ООД - Данчо Иванов” - гр- Враца, Управител

 

„Преустройство и реконструкция на „ Хотел – ресторантБалкантурист в РПУ”- гр. Враца

РДВР – гр. Враца Ул. „Буюклийска” № 10

 

„Текущ ремонт на пътя IV – 15006”- с Нивянин – гр. Бяла Слатина през с. Соколаре, Община Борован

Община гр. Борован, Петьо Гацински - кмет

 

Център за обучение и консултации на младежи в неравностойно соц. Положение” – гр. Оряховов гр.Козлодуй

Дома на техниката Ев. Васкова

 

„Еднофамилна къща на Гошо Пешковски” – с . Челопек

„Пешковски и Карамелски”–ООД – гр. Враца -Ул. „Лукашов”11

 

„Къща за гости” – гр. Оряхово

Стефан Маринов- гр. Оряхово

 

„Ученически спортно развлекателен комплекс”- гр. Криводол

Община – гр. Криводол

 

„ТСС”- гр. Козлодуй

АЕЦ – гр- Козлодуй, инж. Ат. Койчев