• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

 

Име: Жилищна кооперация, гр. Враца, ул."Христо Ботев" №67
Адрес: гр.Враца,ул."Христо Ботев" 67
Описание: Жилищна сграда "Христо Ботев- гр.Враца" включва 8 апартамента и 2 магазина.

 

№ по ред Наименование на площта Чиста площ /м2/ Мазе
2/
Общи части /м2/ Сума площ /м2/ Земя
2/
Статут Разгледай
1 Апартамент 1 77,25 9,00   86,25 28,00 продаден  
2 Апартамент 2 75,67 5,52   81,19 16,00 продаден  
3 Апартамент 3 77,25 9,43   86,68 16,00 продаден  
4 Апартамент 4 75,67 7,74   83,41 16,00 продаден  
5 Апартамент 5 77,25 8,25   85,50 28,00 продаден  
6 Апартамент 6 65,00 11,63   76,63 12,00 продаден  
7 Апартамент 7 64,00 7,52   71,52 16,00 продаден  
8 Апартамент 8 89,00 9,00   98,00 16,00 продаден  
9 Магазин 1       37,06   продаден  
10 Магазин 2       56,00   продаден