• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Строителни обекти 2011г.

Списък на обектите

Възложител

Галерия

„ Винарна с. Лесковец” "Бургозоне" ЕООД гр. Оряхово Стефан Маринов разгледай
„Параклис с. Уровене” Иван Ангелов разгледай
"Жилищна сграда- с. Згориград" Тони Николов разгледай
“Ремонтни работи на цех на Ф.С.Б" "Ф.С.Б. Фабрик конфекшън България" ООД - Враца  
„Изграждане на газоразпределителна мрежа в гр. Враца 2- етап” "Корект" ООД гр. Враца Бойко Борисов  
“СРР ПМГ акад. Иван Ценов” – гр.Враца ПМГ "Акад. Иван Ценов" Татяна Василева  
“Газифициране с компресиран природен газ на котелно на ОУ Н.Й.Вапцаров” гр. Берковица ОУ "Н.Й.Вапцаров"  
“Авариен ремонт ВиК и ОиВ инсталация на ДСХ” гр. Берковица ДСХ с ОЛБ гр. Берковица  
“Гимнация д-р Ив. Панов” – гр. Берковица “Гимнация д-р Ив. Панов” – гр. Берковица  
“Сладкарска работилница” – гр. Козлодуй "Тушев комерс" ООД гр. София Даниел Тушев