• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Строителни обекти 2010г.

Списък на обектите

Възложител

Галерия

"СМР Площадка за издуване на бутилки" гр. Мездра "Еве" гр.Мездра, Пепа Стойкова  
"Винарна с.Лесковец" Община Оряхово - преходен "Бургозоне" ЕООД - Оряхово, Стефан Маринов разгледай
Жилищна кооперация гр. Враца ул. "Бабуна" №1 "Строителна компания" ООД Враца, Галя Дудушка разгледай