• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Строителни обекти 2014г.

Списък на обектите

Възложител

Галерия

Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Враца- ЕТАП I "Водстрой-98" АД разгледай
Изграждане на обществена зелена площ в ж.к. "Дъбника", кв. 124, УПИ III, IV, V- гр. Враца Община Враца разгледай
Рехабилитация и обновяване на обществен парк "Хижата" гр. Враца Община Враца разгледай
Жилищна кооперация с магазини, гр.Враца, ул. "Цвятко Бобошевски" №1 "Строителна компания" ООД Враца, Галя Дудушка разгледай