• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

 

Име: Жилищна кооперация Бабуна, гр.Враца, ул."Бабуна" №1
Адрес: гр.Враца,жк "Толбухин - юг",  ул."Бабуна" №1
Описание: Сградата включва 19 апартамента, 10 паркоместа в подземен гараж, мазета и абонатна.

 

№ по ред

Наименование на площта Чиста площ /м2/ Мазе
2/
Общи части /м2/ Сума площ /м2/ Земя
2/
Статут Рагледай
1 Апартамент 1 83,06 4,63 17,69 105,38 32,00 продаден  
2 Апартамент 2 62,46 3,47 12,55 78,48 24,00 продаден  
3 Апартамент 3 89,45 3,43 18,59 111,47 34,50 продаден  
4 Апартамент 4 88,96 3,40 18,59 110,95 34,50 продаден  
5 Апартамент 5 96,87 3,24 20,62 120,73 38,00 продаден  
6 Апартамент 7 83,06 7,23 17,71 108,00 32,00 продаден  
7 Апартамент 8 62,46 3,24 12,58 78,28 24,00 продаден  
8 Апартамент 9 73,65 3,92 15,35 92,92 29,00 продаден  
9 Апартамент 10 79,17 3,92 16,47 99,56 30,00 Продава се
10 Апартамент 11 61,23 3,71 12,54 77,48 24,00 продаден  
11 Апартамент 12 61,83 3,71 12,54 78,08 24,00 продаден  
12 Апартамент 13 83,06 4,73 17,68 105,47 32,00 продаден  
13 Апартамент 14 62,46 3,71 12,61 78,78 24,00 продаден  
14 Апартамент 15 73,65 4,49 15,59 93,73 29,00 продаден  
15 Апартамент 16 105,76 9,26 21,80 136,82 40,00 продаден  
16 Апартамент 17 96,88 7,22 19,62 123,72 38,00 продаден  
17 Апартамент 18 151,97 3,71 26,44 182,12 63,00 продаден  
18 Апартамент 19 175,55 3,68 27,10 206,33 65,00 продаден  
19 Апартамент 20 93,58 3,32 16,00 112,90 30,00 продаден  
20 Паркомясто №1     26,16 26,16 5,70 продадено  
21 Паркомясто №2     26,16 26,16 5,70 продадено  
22 Паркомясто №3     26,16 26,16 5,70 продадено  
23 Паркомясто №4     26,16 26,16 5,70 продадено  
24 Паркомясто №5     26,16 26,16 5,70 продадено  
25 Паркомясто №6     32,70 32,70 7,12 продадено  
26 Паркомясто №7     32,70 32,70 7,13 продадено  
27 Паркомясто №8     32,70 32,70 7,13 продадено  
28 Паркомясто №9     26,16 26,16 5,70 продадено  
29 Паркомясто №10     32,70 32,70 7,13 продадено